top of page

Nuttige Links

Eerstelijnspsychologische zorg

Voor logopedie en kinesitherapie

Coaching en Therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Netwerk Geestelijke Gezondheid Kempen

Tele-Onthaal, anoniem bellen of chatten, 24u/24, 7d/7
Tejo, gratis en anonieme hulpverlening voor kinderen/ jongeren tussen 10 en 20 jaar

Huisartsenwachtpost

Suïcidepreventie

Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs
Opvoedingswinkel

www.wachtpost.be of bel 014/410.410

bottom of page