top of page

Algemene voorwaarden

Wij ontvangen u steeds graag op afspraak

Wij behouden ons ten allen tijde het recht om cliënten niet op te nemen voor behandeling. Het succes van therapie hangt voor 80% af van de relatie tussen cliënt en therapeut. Wanneer wij van oordeel zijn dat wij als therapeut ons niet in staat voelen een cliënt te begeleiden dan zullen wij hier eerlijk en transparant over communiceren.

Kinderen en jongeren behoren niet tot onze expertisedomein. Vanaf de leeftijd van 18 jaar gaan we graag samen met jou op pad.

Annulering van een afspraak: Bij niet tijdig afmelden per mail of niet nakomen van een afspraak (minder dan 24 uur op voorhand) wordt hier de volgende keer een forfaitair bedrag voor in rekening gebracht van 30 euro.

Medicatievoorschriften: Voorschriften en attesten worden enkel verstrekt tijdens een raadpleging bij de psychiater.

Beroepsgeheim: Wij zijn ten allen tijde gebonden aan het beroepsgeheim teneinde uw privacy te respecteren

Wachtlijst: indien wij een wachtlijst hanteren zullen nieuwe cliënten uit Ravels en cliënten die ons worden doorverwezen door samenwerkende psychologen/therapeuten voorrang krijgen op de wachtlijst

Tarieven

Individuele gesprek/therapie

75€/ sessie van circa 50min

Niet-individueel gesprek, relatie- en gezinstherapie

€ 90 / sessie van circa 50 min

Sofie - Gabrielle: 
is niet geconventioneerd maar wij houden wel rekening met de RIZIV-conventie waardoor u nog steeds een groot deel terug krijgt via uw mutualiteit.

bottom of page