top of page

Aanbod

Als je door de bomen het bos niet meer kan zien

Citrus Fruits
pexels-natã-romualdo-2904298.jpg

Psychotherapie

Psychotherapie wil cliënten met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten behandelen. Psychotherapie richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van een psychische problematiek die de ontwikkeling en/of het functioneren van de cliënt belemmert.

De therapie richt zich op

 

 • het herkennen en erkennen van problemen en hun gevolgen

 • het herkennen van automatische (gedachte-)processen in het dagelijkse doen en laten

 • het oplossen of hanteren van problemen en gedachten

 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden

 • helpen omgaan met emoties, problemen en teleurstellingen

 • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden

 • eigenwaarde opkrikken;

 • angsten verminderen.

 

Binnen psychotherapie bestaan verschillende stromingen en technieken. Een integratieve benadering bestaat erin dat er op basis van de fase in het herstelproces en de noden van cliënt een gepaste techniek wordt gebruikt.

Brainspotting

Brainspotting is een krachtige therapeutische methode die werkt door de onderliggende neurofysiologische bronnen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, stress gerelateerde symptomen te identificeren, te verwerken en uiteindelijk los te laten.

 

Brainspotting is m.a.w. een tool die begint waar de meeste klassieke praat therapieën eindigen. Met Brainspotting is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en verstandelijke vermogens bevinden.

 

Brainspotting werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam zonder dat het nodig is de hele tijd over je problemen te spreken of je ervaringen te analyseren. Het richt zich rechtstreeks op de onderliggende somatische (lichamelijke) / neurofysiologische component van je klacht. Eens deze geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt worden bevrijd en geïntegreerd. (cfr. www.brainspotting.be)

Brainspotting werd vanaf 2003 ontwikkeld door David Grand naar aanleiding van zijn ervaringen bij het uitvoeren van de EMDR- techniek (Eye movement desensitization and reprocessing). David Grand stelt “Waar je naar kijkt, heeft invloed op hoe je je voelt”.

Onderzoeken wijzen uit dat EMDR en Brainspotting veel effectiever zijn bij het behandelen van trauma en angststoornissen dan cognitieve gedragstherapie.

pexels-wendy-wei-3006003.jpg
pexels-darius-krause-2254030.jpg
Evergreen Tress

Psychiatrie

Psychiatrie werkt voor het medisch model en maakt daarnaast gebruik van biologische, psychologische en sociale invalshoeken voor de behandeling en diagnostiek van verschillende psychische aandoeningen.

 

Een psychiatrische stoornis kan op alle levensgebieden voor een minder functioneren zorgen. Mede hierdoor is het goed om al deze facetten goed in kaart te brengen.

 

Het voorschrijven van medicatie kan een onderdeel

zijn van de behandeling als mede psychologische of psychotherapeutische benadeling.

pexels-darius-krause-2254030.jpg

Loopbaanbegeleiding

Als je meer voldoening in jouw werk zoekt, als je aan een nieuwe carrièrestap toe bent of als je andere vragen hebt over jouw loopbaan, dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou. Loopbaanbegeleiding kan je helpen een duidelijk beeld te vormen van wat je energie geeft en wat je gelukkig maakt. Je leert ook welke competenties nodig zijn om je loopbaan zelf actief te sturen. Zo versterk je je positie op de arbeidsmarkt en word je zelf gelukkiger.

 

Verbonden aan het erkend loopbaancentrum Jobcontruct (cfr. www.jobconstruct.be) hanteren wij een professionele aanpak in loopbaanvragen.

 • Via een kort gratis kennismakingsgesprek online of live gaan we aan de slag om jouw professionele toekomst verder vorm te geven.

 • In het loopbaanbegeleidingstraject trachten we eerst jouw loopbaandoelen zichtbaar te maken. Tijdens verschillende gesprekken en via thuisopdrachten krijg je een zicht op je talenten, vaardigheden, interesses en persoonlijke ambities.

 • Elk loopbaantraject wordt op maat samengesteld en afhankelijk van de loopbaanvraag werken we met verschillende technieken en tools. Deze individuele aanpak leidt tot tevreden klanten.

 • Samen stellen we een persoonlijk ontwikkelingsplan op waarin de stappen die je moet ondernemen om je doelen te bereiken worden bepaald. We helpen je om jouw ontwikkelingsplan waar te maken en bij te sturen waar nodig.

 

 • Heb je daarna nog vragen, dan kan je tot 12 maanden na het beëindigen van jouw loopbaanbegeleiding bij je loopbaanbegeleider terecht voor een kort gratis nazorggesprek.

 

Als erkend loopbaanbegeleider kan je bij ons terecht met VDAB loopbaancheques. Elke zes jaar heb je als bediende of zelfstandige recht op één loopbaancheque van 4 uur (40 euro) en één loopbaancheque van 3 uur (40 euro). Dus 80€ voor 7u loopbaanbegeleiding.

 

Bekijk alle voorwaarden op de website van de vdab

Loopbaancheque_label.jpg
pexels-darius-krause-2254030.jpg
Boardwalk
Countryside Road

The Journey

De Journey, ook wel Helende Reis genoemd, is ee eenvoudige en krachtige methode die bijdraagt aan je algehele welzijn; geestelijk, fysiek en emotioneel. Deze methode helpt je om

oude pijn, verdriet, boosheid of andere onverwerkte emoties los te laten. Emoties waarvan je misschien niet eens wist dat je daar nog last van had. Pijn die je zo ver weg had gestopt.

 

We maken van alles mee in ons leven; prettig en niet prettig. De niet-prettige omstandigheden en gebeurtenissen verwerken we zo goed als we kunnen. Maar soms lukt het niet zo goed. We zijn nog te jong en stoppen de nare of te heftige ervaringen weg. Of dat wat we meemaken is te heftig voor ons.

 

We besluiten dat we dat nooit meer willen ervaren.

Deze ervaringen nemen we met ons mee en blijven in onze lichaamscellen opgeslagen zitten, onverwerkt of slechts gedeeltelijk verwerkt. We leren ermee leven en ontwikkelen

mechanismen ontwikkelen om ermee te overleven. Overlevingsmechanismen. Helaas merken we de gevolgen hiervan, vroeg of laat. We zeggen of merken bijvoorbeeld dat

we ‘niet lekker in ons vel zitten’. Of we voelen ons gestrest zonder aanwijsbare oorzaak. Of we merken dat we steeds boos uitvallen, ons altijd maar terugtrekken, hebben nooit rust in ons lijf of spelen de clown… Hoe we ook ons best doen dat te veranderen, het lukt niet echt.

 

Dit leven met onverwerkte emoties en vanuit overlevingsmechanismes heeft gevolgen voor ons. Die gevolgen kunnen groot of klein zijn, maar we lopen erop vast. Het kan zelfs leiden tot depressiviteit, burn-out, fobieën of lichamelijke ziektes.

 

Met Journeys of Helende-reis-sessies onderzoek je de oorzaak van dat onverwerkte verleden.Je gaat terug naar die oude herinneringen, je leert omgaan met de emoties die daar deel van uitmaken en je ruimte ze op. Hiermee haal je de grond onder je klachten weg. Gevolg? Je voelt je weer prettig, vrij en je vervalt niet langer in je automatische reactiepatronen. Lichamelijke klachten, mentale klachten en psychische klachten worden minder of verdwijnen zelfs helemaal.

 

De Journey is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf vijf jaar.

Loopbaancheque_label.jpg
Boardwalk

EMDR

Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en effectieve

behandelingsmethode bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). Vrij vertaald betekend EMDR: Iemand door oogbewegingen ongevoelig maken voor en

herkaderen van heftige emoties (trauma’s).

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval, seksueel geweld, of een geweldsdelict. Het is een

therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt. EMDR wordt al jaren toegepast bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Steeds meer onderzoek naar de effecten van EMDR toont aan dat het ook inzetbaar is en adequaat helpt bij behandelingen bij verslaving, eetstoornis, rouwverwerking, of liefdesverdriet.

 

Helende werking

Aanvankelijk dacht men dat de helende werking van EMDR tot stand kwam, omdat de horizontale oogbewegingen de linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbond. Hierdoor zou het makkelijker zijn om de herinnering aan een heftige gebeurtenis naar boven te halen. Waardoor het trauma, beetje bij beetje verwerkt zou kunnen worden.

Deze pseudo wetenschappelijke theorie hield bij de specialisten geen stand. Er werd gevraagd en gezocht naar een meer en duidelijker neurologische onderbouwing. Uiteindelijk wezen vele onderzoeken uit dat EMDR echt helpt bij de verwerking van een trauma.

 

Onderbouwing

Er is inmiddels een stevige wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van EMDR bij de behandeling van PTSS. Op dit moment is EMDR de meest geëvalueerde

therapie op het gebied van trauma’s. Na reeds 3 tot 4 sessies is 80% van de cliënten weer instaat om de normale bezigheden te verrichten. De emotionele ladingen die gekoppeld waren

aan het trauma konden zij nauwelijks tot niet meer oproepen.

Ook in Nederland maken niet alleen 1e lijns Trauma Psychologen, steeds vaker gebruik van EMDR, maar ook sommige kindercoaches, therapeuten, life- & mental

coaches,hypnotherapeuten, enz. zetten het veelvuldig en met succes, in. Naast het behandelen van enkelvoudige en meervoudige trauma’s wordt EMDR inmiddels veel breder ingezet.

Loopbaancheque_label.jpg
Winding Road

Interesse in wat wij voor u kunnen betekenen?

bottom of page