top of page

Werkwijze

Aanmelding

Intake

Behandeling

Om de werking tijdens consulten en therapieën niet te verstoren vragen wij u om ten allen tijde digitaal contact met ons op te nemen.

Consultatie bij de psychiater: Een eerste gesprek op eigen initiatief bij de psychiater is niet mogelijk. Cliënten met een verwijzing van een huisarts of met ons samenwerkende psychologen/therapeuten kunnen wel rechtstreeks bij de psychiater terecht.

Hebt u geen doorverwijzing van uw huisarts of samenwerkende psychologen dan kan u zich wel aanmelden als nieuwe cliënt voor een gesprek bij de psychiater maar zal er steeds een verkennende intake worden gepland. Nadien zal uw vraag tijdens een multidisciplinair overleg besproken worden.

Nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden via aanmelden via DIT FORMULIER

 

Bestaande cliënten kunnen hun vraag stellen via mail: contact@hofvaneel.be

We trachten tijdens dit gesprek te inventariseren waar u tegenaan loopt. Bovendien vinden we het belangrijk om ook uw ruimere context en levensvoorgeschiedenis te kennen. Zo trachten we een concrete hulpvraag te formuleren.

 

Hebt u reeds een weg afgelegd bij een andere hulpverlener dan horen wij dit tijdens dit gesprek ook graag. Breng eventuele verslagen, verwijsbrieven zeker mee naar dit gesprek.

 

Soms is de tijd van 1 gesprek te beperkt om een compleet beeld te vormen. We plannen dan een tweede afspraak om uw hulpvraag verder in kaart te brengen.

We bespreken uw dossier op een multidisciplinair overleg en bepalen of psychiatrisch advies aangewezen is.

 

In sommige gevallen is het aangewezen om een tweesporenbeleid te hanteren, waarbij u medicatie consulten bij de psychiater heeft in combinatie met therapie.

In principe werken wij alleen met cliënten die ook een therapeutische behandeling volgen. Het louter medicamenteus opvolgen doen wij alleen per uitzondering. Ook de psychiater voert therapeutische behandelingen uit.

bottom of page